Nr.310 - Godkendelse af anlægsregnskab - Asminderødgrøften

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab for – Asminderødgrøften.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060103053 – Asminderødgrøften afsluttes med årsregnskabet for 2016. Regnskabet fremgår af tabellen herunder.


 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

4.000.000

0

4.000.000

Afholdte udgifter i alt

3.786.740

0

3.786.740

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

213.260

0

213.260


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 213.260 kr.
Projektet omfatter etableringen af et oversvømmelsesbassin ved Kratbjerg Erhvervsområde for at sikre Kirsebærhaven og Fredensborg Golfklub mod oversvømmelser fra vandløbet Asminderødgrøften.

Projektet er lånefinansieret og gennemført i samarbejde med Fredensborg Forsyning. Aftalen med indebærer at Fredensborg Kommune opfører anlægget og står som ejer af det mens Fredensborg Forsyning betaler ydelserne på det lån kommunen har optaget til finansieringen af anlægget.

Lånefinansieringen indebærer at mindreforbruget ikke lægges i kassen, i stedet medfører det en nedskrivning af kommunens lånebudget.   

Bevilling

Prioriteringen af mindreforbruget på 213.260 kr. behandles i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, hvorfor nærværende sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.