Nr.308 - Godkendelse af anlægsregnskab - Ombygning vedr. skolereform

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Ombygning vedr. skolereform

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060102089 – Ombygning vedr. skolereform fremgår af tabellen herunder.


 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

4.418.000

0

4.418.000

Afholdte udgifter i alt

4.442.146

0

4.442.146

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

-24.146

0

-24.146


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et merforbrug på 24.146 kr.

Budget har været anvendt til forbedring af de fysiske rammer i forbindelse med skolereformen. Specielt faciliteter til teamrum/medarbejderarbejdspladser har været i fokus.
Der er udført arbejder på følgende skoler:

 

 • Humlebæk Skole IND
 • Humlebæk Skole UD
 • Nivå Skole Nord
 • Nivå Skole Syd
 • Langebjergskolen
 • Kokkedal Skole
 • Endrup Skole
 • Fredensborg Skole, Benediktevej
 • Fredensborg Skole, Karlebo
 • Autismecenter Fredensborg

Bevilling

Finansieringen af merforbruget på 24.146 kr. behandles i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.