Nr.304 - Godkendelse af anlægsregnskab - Lånefinansierede klimatiltag 2014

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Lånefinansierede klimatiltag 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-02060103047 – Lånefinansierede klimatiltag 2014 fremgår af tabellen herunder

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

23.168.000

0

23.168.000

Afholdte udgifter i alt

23.168.022

0

23.168.022

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

-22

0

-22

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsregnskabet et merforbrug på 22 kr. Der er dog sket en udligning med anlægsprojekterne Lånefinansierede klimatiltag og Lånefinansierede klimatiltag 2015, før udligningen var budgettet 22.900.000 kr. Projektet har omfattet en række energibesparende investeringer i kommunens bygninger herunder:

  • Opsætning af træpillefyr i Fredensborghallen, jobhuset og lokalhistorisk arkiv
  • Opsætning af energieffektiv belysning i en række skoler og daginstitutioner herunder Humlebækskole ind- og udskoling, Firkløveren, Kærnehuset samt på rådhuset
  • Opsætning af solceller på rådhusets parkeringsplads
  • Udskiftning af ventilation i Holmegårdshallen


Det er ikke opgjort præcist, hvor store CO2-reduktioner investeringerne for det enkelte år har medført. Det er dog klart, at de lånefinansierede klimatiltag er en væsentlig årsag til, at det er lykkedes at reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger med 23 pct. fra 2012 til 2015.

Bevilling

Finansieringen af merforbruget på 22 kr. behandles i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.