Nr.291 - Budgetavis 2017

Sagsnr.: 16/34232

 

Beslutningstema

I lighed med tidligere praksis siden 2008 omdeles Budgetavis 2017 – 2020 gennem lokalavisen Uge-Nyt.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med offentliggørelse af det vedtagne budget 2017-2020 er der udarbejdet en avis. En sådan avis er siden 2008 distribueret til borgerne i Fredensborg Kommune via lokalavisen Uge-Nyt. Budgetavisen for 2017 – 2020 udkommer den første uge i januar 2017.


Budgetavisen beskriver overordnet de nye initiativer, der indgår i det vedtagne budget 2017 – 2020 i ”En kommune – fem unikke steder.”


Udover borgmesterens forord, økonomiafsnit om prioriteringer af finansiering, lagkagefigurer og takstoversigt er der fortælling om de projekter, der igangsættes i de fire byer og på landet. Dertil kommer kort information om kommunens kommunikationskanaler til borgerne samt henvisning til ”Vidste du at”.


Budgetavisen er borgerrettet og vil blive distribueret primært via Uge-Nyt, men også at finde som bladre-pdf på fredensborg.dk/budget, og på kommunens facebookside.


Budgetavisen uddeles på mødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Budgetavisen vil udkomme i Uge-Nyt tirsdag den 3. januar, blive publiceret på fredensborg.dk/budget, på kommunens 5 facebooksider samt på Medarbejderportalen Frede.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.