Nr.286 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2016

Sagsnr.: 16/28953

 

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2016 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2016 fremsendes overordnet tidsplan


Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.


Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedurer for kommunernes regnskabsaflæggelse.


Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.


Fra tidsplanen kan fremhæves:


  • Udkast til årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalget den 20. marts 2017 og for Byrådet den 27. marts 2017 og fremsendes herefter til revisionen.
  • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalget den 12. juni 2017 og Byrådet den 19. juni 2017, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
  • 31. august 2017 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og  økonomimedarbejdere.

Elektroniske bilag

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutning 2016

Indstilling

  1. At tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Godkender administrationens indstilling.