Nr.282 - Økonomisk Orientering - November 2016

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30. november 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsudgifter, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet.

Status for drift og anlæg

Drift

Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af november 86,8 pct., hvilket er 1,5 procentpoint lavere end på samme tidspunkt sidste år.
Målt i kroner var forbruget 2.111 mio. kr. ved udgangen af oktober mod 2.090 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år, den lavere forbrugsprocent skyldes således at budgettet er højere end sidste år.

Anlæg
Ved udgangen af november 2016 er der realiseret anlægsudgifter for 24,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 21,9 mio. kr. Anlægsforbruget er således fortsat lavt og der forventes betydelige overførsler ved budgetrevisionen.

For såvel drifts- som anlægsbudgettet vil der blive gjort rede for såvel forbrug som forventet regnskab i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016 som behandles ved næste økonomiudvalgsmøde.


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

november 2015

november 2016

Drift

88,3

86,8

Anlæg

70,3

4,2


Kommunens likviditet

Kommunens likviditet var ved udgangen af november 2016 118,7 mio. kr.
Likviditeten er således steget med 10,2 mio. kr. siden udgangen af oktober og med 83,7 mio. kr. siden årets begyndelse.

 

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

oktober 2015

januar 2016

november 2016

Likviditet

24,1

39,9

118,7

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. november 2016

 

Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet med økonomisk orientering for oktober 2016 er anlægsreserven for 2017 reduceret med 339.000 kr. som ved økonomiudvalgets møde 14. november 2016 blev prioriteret til diget nord for Nivå Havn.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

20

20

20

Anlægsreserven

0

9,7

10

10


Folketal
Kommunens folketal var per 30. november 2016(primo december) 40.484 borgere. Folketallet er øget med 58 borgere siden starten af november måned. Forøgelsen dækker over en nettotilflytning på 55 borgere og et fødselsoverskud på 3 borgere.  

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

november 2016

december 2016

Folketal

39.739

40.080

40.426

40.484


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. november til 30. november 2016

 

Ændring

Tilflytning

230

Fraflytning

-175

Fødsel

31

Dødsfald

-28

Befolkningstilvækst

58

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.