Nr.280 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016


Dagsordenen blev godkendt.


Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende under punkt 280. Hans Nissen (A) var fraværende under punkterne 280 og 281.