Nr.202 - Sager behandlet på lukket møde

Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Sag nr. 203 ”Salg af ejendommen matr. Nr. 7a Dageløkke”


Sag nr. 204 ”Eventuel salg af strandareal Gl. Strandvej 169, Humlebæk”


Sag nr. 205 ”Evt. salg af grunden Skovvænget 2a”


Sag nr. 206 ”Evt. salg af et areal langs Fredensborgvej i Humlebæk”


Sag nr. 207 ”Hjælpeberedskabsstation Nivå Center”

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Sag nr. 203 ”Salg af ejendommen matr. Nr. 7a Dageløkke”

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 204 ”Eventuel salg af strandareal Gl. Strandvej 169, Humlebæk”

Sagen blev udsat til oktober med henblik på præcisering af muligheder og vilkår.


Sag nr. 205 ”Evt. salg af grunden Skovvænget 2a”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 206 ”Evt. salg af et areal langs Fredensborgvej i Humlebæk”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 207 ”Hjælpeberedskabsstation Nivå Center”

Godkender administrationens indstillinger.