Nr.201 - Orientering

Helle Abild Hansen (I)

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Møde med Vejdirektoratet 1. september 2016

Kystbanekonference den 17. november 2016

Status på forsyningsområdet, herunder temamøde for byrådet 19. september

Møder i den politiske arbejdsgruppe vedr. den nye byrådsperiode