Nr.180 - Hovedudvalgets foretræde for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 16/22596

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Derfor deltager Hovedudvalget i de to årlige budgetseminarer, ligesom en delegation af medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.


Delegationen udgøres af følgende medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, næstformand Claes Kastbjerg, FTR for DLF, Tina Samson, FTR for HK og Peter Brender, TR for AC.  


Medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at forelægge deres betragtninger og give input til politikerne efter budgetseminaret.

Retsgrundlag

MED-aftalen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har drøftelse med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med repræsentanterne fra hovedudvalget.