Nr.179 - Godkendelse af dagsordenen

Helle Abild Hansen (I)

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Dagsordenen blev godkendt.