Nr.92 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A), Hanne Berg (F)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Der var foretræde af museumsdirektør Michael Bjørn Nellemann fra Nivaagaards Malerisamling vedr. den kommunale driftstilskud.