Nr.102 - Orientering om opkrævning af restancer samt tilgodehavender, der inddrives af SKAT

Sagsnr.: 16/8748

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Fredensborg Kommunes tilgodehavender, som inddrives af SKAT. Herudover orienteres om et særligt tiltag for at modvirke tab for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Opkrævning af kommunale krav sker i de enkelte kommuner i praksis som udsendelse af regninger og rykkere. Først når borgerne ikke betaler, kan kravene sendes til tvangsinddrivelse hos SKAT. Tvangsinddrivelse kan være lønindeholdelse eller udlæg i aktiver.


Bemyndigelsen til tvangsinddrivelsen ligger udelukkende i SKAT. I Fredensborg Kommune følger vi den tiltænkte procedure i forbindelse med etableringen af SKAT. Den normale procedure er således, at vi rykker én gang for vores krav, hvorefter kravene oversendes til inddrivelse hos SKAT.


Særlig indsats i Fredensborg Kommune

Siden seneste orientering af Økonomiudvalget har en af de store udfordringer i Fredensborg Kommune været at sikre indbetaling af ca. 130 mio. kr. i ejendomsskatter (forfaldsdato 1. januar 2016) – og på den måde sikre, at så få restancer som muligt oversendes til inddrivelse hos SKAT.


Opkrævningsproceduren er for denne særskilte restanceart blevet midlertidigt ændret. Der er bl.a. udsendt en ekstra påmindelse til borgerne for at sikre så mange indbetalinger som muligt.


Herefter er alle borgere med restance på ejendomsskat blevet forsøgt kontaktet pr. telefon. En meget krævende procedure, som kun i denne helt særlige situation kan anbefales. Kun i de tilfælde, hvor der ikke kan indgås rimelig aftale om betaling, oversendes kravet til SKAT til inddrivelse.


Opstillingen nedenfor beskriver den procedure og de sager, som


  • 11.438 opkrævninger vedr. ejendomsskat udsendt
  • 830 havde ikke betalt rettidigt. Brev udsendt (også til medhæfter)
  • 676 blev rykket 1. gang (med gebyr på 250 kr.)
  • 343 blev rykket igen (uden ekstra gebyr)
  • 274 havde herefter stadig ikke betalt – og har fået en opringning fra administrationen

Status på restancer

Set over de seneste mange år har borgernes restancer til Fredensborg Kommune udviklet sig, så der i dag skyldes mere end tidligere. Det er kendetegnende for kommuner i hele landet, at siden SKAT’s overtagelse af inddrivelsesopgaven i 2005 er restancerne steget.


Ved kommunesammenlægningen i 2007 var restancerne til Fredensborg Kommune brutto ca. 30 mio. kr. og netto ca. 24 mio. kr. efter statsrefusioner. Restancernes størrelse havde ligget stabilt i mange år.


Oversigt over restancer til Fredensborg Kommune 1. marts 2016

 

Restanceart:

 

Mio.kr.

 

Kontanthjælp

 

14,5

 

Billån, handicappede borgere

 

2,3

 

Boligstøtte

 

9,4

 

Daginstitution og musikskole

 

2,4

 

Istandsættelsesregninger, almene boliger, grundsalg mv.

 

5,0

 

Ejendomsskat

 

8,3

 

Gebyrer

 

<0,1

 

Nivå Havn, tidligere lejere af pladser

 

0,1

 

Diverse sociale ydelser, fx madservice ældre borgere

 

0,6

 

Andet – herunder krav iht. social lovgivning

 

4,1

 

I alt ca.

 

46,8

 

Beløb der modtages fra SKAT

SKAT har siden 2014 inddrevet deres restancer via EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem). På grund af udfordringer med EFI har SKAT omkring 1. september 2015 stoppet systemet, herunder alt tvangsinddrivelse samt betalingsaftaler. Det har den betydning, at Fredensborg Kommunes restancer ikke inddrives i en periode. Allerede nu kan vi se en markant forandring i de beløb, vi modtager fra SKAT.


Modtaget via inddrivelse hos SKAT 2014 – februar 2016

År

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2014-2016

Kvartal

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Jan-feb.

 

Mio.

1,9

4,4

2,5

1,6

2,6

6,6

1,8

0,08

0,04

21,52


I ”normale” kvartaler er beløbet på ca. 1,5 – 2,5 mio. kr. I et kvartal med den store udsendelse af årsopgørelser, hvor mange danskere får overskydende skat, kan der modtages over 6 mio. kr. fra SKAT, da der modregnes til restancer i de overskydende skatter.


I 4. kvartal i 2015 modtog vi kun 80.465,98 kr. fra SKAT, mens januar var på 4.642,11 kr. og februar på 38.290,50 kr.


Iflg. KL har SKAT – på grund af fejl i IT systemet EFI - været nødt til at sortere krav to ”bunker”. Krav, der med garanti er retskraftige, og krav, hvor forholdene skal undersøges nærmere før egentlig inddrivelse kan finde sted. Og for at man ikke kommer til at inddrive ikke retskraftige krav, så er inddrivelsen foreløbig sat i bero.

 

Krav der ikke kan opkræves af kommunen sender vi stadig til inddrivelse i SKAT. Det skyldes, at ved oversendelse til SKAT, sikrer vi at kravenes retskraftighed forlænges med knap 3 år (til i alt ca. 6 år). Det betyder, at sandsynligheden for at vi får pengene ind på et senere tidspunkt er større. Beholder vi kravene i kommunen, hvor vi ikke kan tvangsinddrive, vil forældelsen løbe som normalt (3 år).

Bevilling

Ingen bevillingsmæssig betydning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.


Økonomiudvalget anmoder administrationen om at rette henvendelse til KL med henblik på at understøtte forhandlingerne om den fremtidige model for inddrivelse af restancer.