Nr.101 - Orientering om partnerskabsaftale mellem KAB og 3B

Sagsnr.: 16/10399

 

Beslutningstema

Orientering om indgået partnerskabsaftale mellem KAB  og Boligforeningen 3B.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB og Boligforeningen 3B har den 11. april 2016 meddelt, at man med virkning fra 1. april 2016 har indgået aftale om strategisk partnerskab.


Ved aftalen forpligter parterne sig til i fælleskab at udvikle og anvende fælles løsninger til gavn for begge selskabers forretningsmæssige interesser.


KAB administrerer i Fredensborg Kommunen Fredensborg Boligselskab med afdelingerne Niverød III, Niverød IV, Niverødgård, Mergeltoften og bofælleskabet Byvejen. Boligforeningen 3B har Egedalsvænge.


Administrationen vurderer, at den indgåede partnerskabsaftale ikke får direkte indflydelse på samarbejdet med Fredensborg Kommune. Partnerskabsaftale åbner til gengæld mulighed for, at de to organisationer hver især og sammen kan ”styrke deres evne til at levere kernedrift til konkurrencedygtige priser” samt ”styrke deres evne til at levere state-of-art by- og boligudvikling i hele hovedstadsområdet.”


Parterne satser på at opnå

-      Større analytisk indsigt i hvilken bymæssig sammenhæng boligafdelingen indgår i.

-      Bedre forudsætninger for fortsat udvikling af nye attraktive boligtilbud.

-      Mere robuste og kvalitetssikrede processer omkring nybyggeri og renoveringssager.


Parterne vil endvidere arbejde på at styrke positionen som foretrukken kommunal samarbejdspartner og på at forbedre de lokale ejendomskontores forudsætninger for at levere effektiv service til beboerne bl.a. via driftsaftaler.


Endelig vil parterne arbejde på et tættere samarbejde end hidtil omkring udviklingen af de to administrationer med fælles digitale løsninger og realisering af kravene til den almene sektor om øget digitalisering og effektivisering. Med den strategiske partnerskabsaftale vil 3B og KAB kunne sikre den mest optimale anvendelse af fælles ressourcer og kompetencer indenfor boligadministration og it.

Bevilling

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.