Nr.192 - Hovedudvalgets foretræde for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 15/14554

 

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Derfor deltager Hovedudvalget i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom en delegation af medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.


Delegationen udgøres af følgende medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, næstformand Claes Kastbjerg FTR for DLF, Rikke Krog Henriksen FTR for BUPL samt  Helle Lassen TR for Ergoterapeuterne.


Emnet er overordnet budget 2016-19, og medarbejderrepræsentanternes input til politikerne efter budgetseminaret.


Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Retsgrundlag

MED-aftalen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har drøftelsen med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med medarbejderrepræsentanterne for Hovedudvalget.


Medarbejderrepræsentanterne kvitterede for deres deltagelse i budgetseminaret og roste oplægget til planstrategien Fremtidens Fredensborg.


Medarbejderrepræsentanterne kvitterede for, at byrådet havde været lydhør i forhold til de input som medarbejderrepræsentanterne gav byrådet i forbindelse med sidste års budgetvedtagelse, herunder nedsættelse af prioriteringsbidraget.


Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for bekymring for de besparelsesforslag som ligger i mulighedskataloget ikke kun i forhold til personalet, men også i forhold til den service, som borgerne modtager.