Nr.191 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 192 ”Interessetilkendegivelse for køb af bibliotek og institutioner i Humlebæk Centret”

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

Sag nr. 192 ”Interessetilkendegivelse for køb af bibliotek og institutioner i Humlebæk Centret.”


Økonomiudvalget anmodede administrationen om at udarbejde forslag til sag, som skal danne grundlag for endelig stillingtagen.