Nr.190 - 1. behandling af budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 15/24907

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2016 og overslagsår til byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 4. og 5. september 2015 umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er søndag den 20. september kl. 24.00. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc kommunaldirektør og økonomichef. Endvidere foreslås, at det budgetmaterialet der offentliggøres på kommunens hjemmeside sendes til høring i de berettigede råd og nævn.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationens budgetforslag oversendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2016-2019.
  2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen, fastsættes til søndag den 20. september kl. 24.00.
  3. At budgetmaterialet offentligøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring i berettigede råd og nævn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.


Efter afstemning anbefaler økonomiudvalget indstillingens punkt 3 med den præcisering, at mulighedskataloget offentliggøres efter forhandlingerne.


Liste I, Liste V og Liste Ø stemte imod den præciserede indstilling (punkt 3), idet mulighedskataloget ønskes offentliggjort straks.