Nr.216 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Økonomiudvalget drøftede spørgsmål om fortrolighed i forbindelse med håndteringen af den del af budgetmaterialet, som byrådet havde besluttet at holde fortroligt til forhandlingerne var afsluttet.


Byrådets temamøde i oktober aflyses.