Nr.213 - Orientering om udsættelse af høringsfrist - styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn

Sagsnr.: 14/38432

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om, at fristen for afgivelse af høringssvar om den foreslåede nye styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn er udsat til den 15. september 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På borgermødet, der afholdtes den 25. juni 2015 om forslaget til ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn, blev der fra flere deltagere fremsat ønske om at udsætte fristen for afgivelse af høringssvar fra den 15. august til den 15. september 2015.


På anbefaling af Lars Søndergaard (V) og Per Frost Henriksen (A), der deltog i borgermødet har borgmesteren herefter truffet beslutning om at udsætte høringsfristen til den 15. september 2015.


Den ændrede frist fremgår af kommunens hjemmeside, ligesom de deltagere, der i forbindelse med tilmeldingen til borgermødet har opgivet deres mailadresser, har fået direkte besked.


At høringsfristen således er udsat betyder, at procesplanen for eventuel implementering af forslaget til ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn forskydes tilsvarende. Der stiles nu efter en politisk stillingtagen til forslaget og de indkomne høringssvar i november 2015 og en ikrafttræden af forslaget pr. 1. april 2016.

Bevilling

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-09-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.