Nr.204 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2016 ØK

Sagsnr.: 15/15937

 

Beslutningstema

Forslag til mødekalender for Byråd og fagudvalgene. Økonomiudvalget skal alene tage stilling til egne mødedatoer i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30


Mandag 18. januar

Mandag 22. februar

Mandag 14. marts

Mandag 18. april

Mandag 23. maj

Mandag 20. juni

Mandag  29. august + 1. behandling

Mandag  19. september + 2. behandling

Mandag 24. oktober

Mandag 14. november

Mandag 12. decemberMøder i øvrige udvalg, komitéer, råd, samt de obligatoriske årsmøder, vil blive tilføjet kalenderen når mødedatoerne er offentliggjort.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Godkender administrationens indstilling dog med ændring af afvikling af fagudvalgsmøderne i juni, således at Økonomiudvalget anbefaler, at byrådsmødet i juni 2016 afvikles den 20. juni 2016 fremfor den 27.juni 2016. Som konsekvens heraf anbefales at følgende møder flyttes:Fra

Til

Børne – og Skoleudvalget

6.6.16

31.5.16

Plan, Miljø og Klimaudvalget

7.6.16

1.6.16

Fritids – og Idrætsudvalget

8.6.16

2.6.16

Kulturudvalget

13.6.16

6.6.16

Social – og Seniorudvalget

14.6.16

7.6.16

Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget

15.6.16

8.6.16

Økonomiudvalget

20.6.16

13.6.16

Byrådet

27.6.16

20.6.16Den endelige fastlæggelse af mødedatoerne i de respektive fagudvalg aftales endeligt i de enkelte fagudvalg på førstkommende møde.