Nr.203 - Nyt medlem af Handicaprådet

Sagsnr.: 15/26116

 

Beslutningstema

DH-Fredensborg indstiller nyt medlem til Fredensborg Handicapråd.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets møde den 27.1.2014 valgtes 7 medlemmer og 7 personlige stedfortrædere til Fredensborg Handicapråd efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, Fredensborg.


Et af medlemmerne - Michelle Mathiasen – ønsker at udtræde af Handicaprådet.


DH-Fredensborg indstiller, at Nete Kegel udpeges som nyt medlem af Handicaprådet.


DH-Fredensborg indstiller samtidigt, at den i 2014 udpegede personlige stedfortræder – Inge Ziesner – fortsætter som stedfortræder.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 37a.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Meddelelse om udpegning til Handicaprådet og DH-Fredensborg.

Indstilling

  1. At Byrådet udpeger Nete Kegel til medlem at Handicaprådet.

  1. At Byrådet taget til efterretning, at Inge Ziesner fortsætter som personlig stedfortræder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.