Nr.194 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Thomas Bak (V) var fraværende under dette punkt.