Nr.237 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 238 ”Salg af Teglgårdsvej 523, 3., Humlebæk”


Sag nr. 239 ”Ansøgning om lejenedsættelse og forlængelse af lejekontrakt vedr. areal på Nivå Havn”


Sag nr. 240 ”Leje af areal til Sørup Ishus”


Sag nr. 241 ”Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse”


Sag nr. 242 ”Fredensborg Skole ved Vilhelmsro – orientering oktober 2015”


Sag nr. 243 ”Besættelse af stillingen som direktør”

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Sag nr. 238 ”Salg af Teglgårdsvej 523, 3., Humlebæk”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 239 ”Ansøgning om lejenedsættelse og forlængelse af lejekontrakt vedr. areal på Nivå Havn”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 240 ”Leje af areal til Sørup Ishus”

Godkender administrationens indstilling.


Sag nr. 241 ”Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 242 ”Fredensborg Skole ved Vilhelmsro – orientering oktober 2015”

Orienteringen taget til efterretning.


Sag nr. 243 ”Besættelse af stillingen som direktør”

Økonomiudvalget anbefaler ansættelsesudvalgets forslag til ny direktør.