Nr.235 - Anmodning om tilbagekøb af kunstværk af Carlo Hornung-Jensen

Sagsnr.: 15/27277

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anmodning om tilbagekøb af kunstværk malet af Carlo Hornung-Jensen (1882-1960) med Baunebjerggaard som motiv.  

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Fredensborg Kommunes Kunstfond har modtaget en henvendelse fra en borger, der ønsker at købe et af Fredensborg Kommunes kunstværker.

 

Borgeren, Charlotte Godvin, er barnebarn af de tidligere ejere af gården Baunebjerggaard, som lå i landsbyen Nederste Torp ved Humlebæk. Maleren Carlo Hornung-Jensen (1882-1960) boede en overgang på Baunebjergaard og brugte gården som motiv på nogle af hans malerier. Carlo Hornung-Jensen var en af dyrehavemalerne, som var en kreds af danske landskabsmalere i første halvdel af 1900-tallet, som især søgte deres motiver i Dyrehaven.

 

Charlotte Godvin forærede maleriet til Baunebjerggaards ejere, som senere forærede eller solgte det til Fredensborg-Humlebæk Kommune.

 

Maleriet blev i 2011 vurderet til 5.000 kr. og hænger nu på Plejecenter Lystholm.

 

Administrationen medbringer et fotografi af maleriet på mødet.

 

Charlotte Godvin har tidligere haft henvendt sig til Fredensborg-Humlebæk Kommune med ønsket om at tilbagekøbe maleriet, bl.a. fordi Baunebjerggaard siden er brændt. Dengang besluttede daværende borgmester John Hemming, at Fredensborg-Humlebæk Kommune ikke ville sælge ud af sine kunstværker, uanset bevæggrunden.

 

Nu henvender Charlotte Godvin sig igen på den baggrund, at Fredensborg Kommunes Kunstfond på mødet d. 27. november 2013 indstillede overfor Kultur- og Turismeudvalget, at Fleur Brofos Asmussen kunne købe to af sine egne tegninger tilbage, som Fredensborg-Humlebæk Kommune købte "i sin tid" for 2.000 pr. stk.

 

På mødet d. 27. november 2013 blev beslutningen i Kunstfonden således:

 

Kunstfonden vurderede, at det er svært at lave overordnede principper i disse sager. Vurderingen skal ske fra sag til sag. I denne sag indstiller Kunstfonden overfor Kultur- og Turismeudvalget, at kunstneren tilbydes at tilbagekøbe sine værker for 2.000 kr. pr. stk.

 

Administrationen undersøger det juridiske og økonomiske i sagen, bl.a. om midlerne fra salget af værkerne går tilbage til Kunstfonden.


Administrationens bemærkninger

Indtægten fra salget af Fleur Brofos Asmussens tegninger gik til Kunstfonden.


Da Fredensborg Kommunes Kunstfond har besluttet, at sager om anmodning om tilbagekøb af kunst skal vurderes fra sag, indstiller administrationen, at Kunstfonden drøfter sagen og beslutter en anbefaling over for Økonomiudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Fredensborg Kommunes Kunstfond den 15-09-2015

Kunstfonden anbefaler over for Økonomiudvalget, at Charlotte Godvin tilbydes at købe maleriet til vurderingsprisen, som var 5.000 kr. i 2011.

Kunstfonden begrunder anbefalingen i, at værket ikke udgør en kunsthistorisk værdi, men derimod en lokalhistorisk og typografisk værdi for slægtningene til de tidligere ejere af Baunebjerggaard.

Beslutning i Kulturudvalget den 14-10-2015

Anbefaler Kunstfondens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkender Kulturudvalgets indstilling. Pengene føres tilbage til kunstfonden.