Nr.234 - Overdragelse af Kirsten Hoffmanns arkiv til Museet for Dansk Bladtegning

Sagsnr.: 15/11272

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til henvendelse om overdragelse af Kirsten Hoffmanns arkiv til Museet for Dansk Bladtegning.

Sagsfremstilling og økonomi

I 1997 overdrog tegneren og kunstneren Kirsten Hoffmanns arvinger, Trine Munk-Petersen og Karsten Munk-Petersen, dennes arkiv til Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet er nu en del af Fredensborg Arkiverne.

 

Kirsten Hoffmanns arkiv består af omtrent 5.000 illustrationer til forskellige bøger og blade samt papirer vedr. udgivelserne. Tidsmæssigt strækker samlingen sig over en periode på omkring 50 år.

 

Kirsten Hoffmann levede fra 1922 og 1996 og boede en del af tiden i Fredensborg, men tegningerne er ikke fortællende for lokalområdet. Det kan dog ikke afvises, at der kan findes enkelte lokale motiver i samlingen.


I marts 2015 henvendte arving Trine Munk-Petersen sig til Fredensborg Arkiverne, fordi Museet for Dansk Bladtegning havde kontaktet hende med henblik på at overtage samlingen. Hun var derfor interesseret i at høre, hvorledes en sådan overdragelse kunne finde sted og gav samtidig udtryk for, at der ved overdragelsen til arkivet i 1997 blev givet mundtligt tilsagn om, at arvingerne til enhver tid kunne bede om at få tilbageleveret arkivet. Dette er dog ikke nævnt i aftaledokumentet og den daværende arkivleder har ingen erindring om det.

 

Museet for Dansk Bladtegning ligger under Det Kongelige Bibliotek og rummer omkring 150.000 originaltegninger fra danske bladtegnere. Heraf er over 42.000 digitaliserede og tilgængelige på nettet. Der digitaliseres løbende flere i takt med, at museet modtager fondsmidler.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at en overdragelse af Kirsten Hoffmanns arkiv til Museet for Dansk Bladtegning vil sikre Kirsten Hoffmanns tegninger en formidling, som det ikke er muligt for Fredensborg Arkiverne at yde. En overdragelse af Kirsten Hoffmanns arkiv vil derfor være i offentlighedens og eftertidens interesse.

 

I dialog med Museet for Dansk Bladtegning og Kirsten Hoffmanns arvinger har administrationen udarbejdet en aftale, som overdrager Kirsten Hoffmanns arkiv til Museet for Dansk Bladtegning, men hvor Fredensborg Kommune samtidig beholder sine rettigheder til at anvende værkerne, dog begrænset til formål, der har relevans i forhold til Kirsten Hoffmanns værk, f.eks. i forbindelse med annoncering af børnebogsudstillinger eller i brochurer om børns læsning samt i eventuelle andre fremstød/aktiviteter, hvori Kirsten Hoffmanns arbejde indgår.

 

Administrationen indstiller på den baggrund, at Fredensborg Kommunes Kunstfond overfor Økonomiudvalget anbefaler, at Kirsten Hoffmanns arkiv overdrages til Museet for Dansk Bladtegning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At det indstilles overfor Økonomiudvalget, at Kirsten Hoffmanns arkiv overdrages til Museet for Dansk Bladtegning.  

Beslutning i Fredensborg Kommunes Kunstfond den 15-09-2015

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Kulturudvalget den 14-10-2015

Anbefaler Kunstfondens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkender Kulturudvalgets indstilling.