Nr.221 - Økonomisk Orientering - September 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 30. september 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo september fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk orientering ultimo september 2015

Økonomi (forbrug i procent)

September 2014

September 2015

Drift

71,2

73,4

Anlæg

59,1

52,4

Likviditet (12 måneders gennemsnit i mio. kr.) 

 

 

Likviditet

32,5

19,4

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

4,9

4,7

Lønforbrug

73,7

74,1


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af september 73,4 pct. af budgettet. Det er lidt lavere end ved en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 75). Det er dog 2,2 procentpoint højere end på sammen tidspunkt sidste år.

På anlægsområdet er forbrugsprocenten 52,4 pct., hvilket er noget lavere end på samme tidspunkt sidste år hvor den var 59,1.  

Nu hvor der er gået tre fjerdedele af året kan det konstateres at forbrugsprocenten på driftsbudgettet fortsat ligger på et højere niveau end på samme tidspunkt sidste år. Denne tendens har været udtalt i store dele af 2015, ved udgangen af marts 2015 var forbrugsprocenten således 1,8 procentpoint højere end i 2014.

Likviditeten er ved udgangen af september 19,4 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. ved udgangen af august og 15,2 mio. kr. ved udgangen af juli. Likviditeten er dermed forøget med 1,9 mio. kr. fra august til september og 2,3 mio. kr. fra juli til august. Tilvæksten i kommunens kassebeholdning er dermed reduceret i forhold til august. Hvis kassebeholdningen fremskrives lineært med den nuværende stigningstakt vil den være 25,4 mio. kr. ved udgangen af året.

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 5. oktober
I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2015 til 2019 før vedtagelsen af budget 2016-19.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

10.000

10.000

5.600

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet som fremgår af tabel 3. Folketallet var pr. 2. oktober 40.011. Folketallet i Fredensborg Kommune er således øget med 272 siden årsskiftet. 

Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

5. Maj 2015

4. juni 2015

8. September 2015

2. Oktober 2015

Folketal

39.739

39.859

39.880

39.914

40.011

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.