Nr.220 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Dagsordenen blev godkendt.