Nr.261 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Borgmesteren opfordrede til at spørgsmål sendes i god tid forud for Økonomiudvalgets møde.

Orientering om henvendelse vedr. KFI

Orientering om udmøntning af besparelser på administrationen som konsekvens af det vedtagne budget.