Nr.260 - Planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune i høring

Sagsnr.: 14/17375

 

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om at sende udkastet til planstrategien Fremtidens Fredensborg i offentlig høring, skal de stående fagudvalg hermed indgive eventuelle bemærkninger til strategien.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har fået fremlagt en sag med kort status for Fremtidens Fredensborg Kommune og en skitse for den videre proces, hvor planstrategien sendes i offentlig høring. Se bilag A.


Økonomiudvalget har besluttet at planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune, med økonomiudvalgets faldne bemærkninger, skal sendes i offentlig høring. De stående fagudvalg kan hermed indgive eventuelle bemærkninger til strategien. Efter høringsperioden vil strategien blive tilrettet på baggrund af både høringssvar og eventuelle kommentarer fra fagudvalgene.


Vedlagt denne sag er tre bilag:


Bilag A: Sag der er forelagt Økonomiudvalget med Økonomiudvalgets kommentarer

Bilag B: Udkast til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune

Bilag C: Analyserapport udarbejdet af Dansk Bygningsarv

Kompetence

Indstilling 1: Fagudvalg


Indstilling 2: Byrådet

Indstilling

1: at fagudvalgene indgiver eventuelle kommentarer til udkastet til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune.


2: at Byrådet godkender at udkastet til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune sendes i offentlig høring.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-11-2015

Børne- og Skoleudvalget efterlyser flere legepladser samt flere mødesteder og aktivitetssteder, som skaterbaner, multibaner og mindre dyrehold til børn og unge. Udvalget vil foreslå, at de unge inddrages i en proces herom.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-11-2015

Udvalget tiltræder, at udkastet sendes i offentlig høring og udvalget besluttede, at udvalget forholder sig til indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger hertil.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015


Udvalget afventer høringssvarene og ønsker ikke at komme med bemærkninger for nuværende.


Udvalget opfordrer til, at der, efter at høringssvarene er indkommet, afholdes et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Kulturudvalget den 05-11-2015


Udvalget afventer høringssvarene og ønsker ikke at komme med bemærkninger for nuværende.


Udvalget opfordrer til, at der, efter at høringssvarene er indkommet, afholdes et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Seniorrådets udtalelse af 6. november 2015 indgik i sagens behandling.


Udvalget har bemærket sig Seniorrådets udtalelse og anbefaler Seniorrådet at indsende udtalelsen som et høringssvar til planstrategien.


Udvalget ønsker at afvente høringssvarene og herefter forholde sig til udkastet til planstrategien.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 10-11-2015


Udvalget afventer høringssvarene og ønsker ikke at komme med bemærkninger for nuværende.

Udvalget opfordrer til, at der, efter at høringssvarene er indkommet, afholdes et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen sendes i høring. Økonomiudvalget anbefaler, at der holdes borgermøde under høringsperioden i slutningen af januar og at der holdes temamøde for byrådet i februar.