Nr.248 - Implementeringsplan for budget 2016-2019

Sagsnr.: 15/29219

 

Beslutningstema

Implementeringsplanen for budgetforliget 2016-2019 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget for 2016-2019 udarbejdes en implementeringsplan. Planen indeholder de budgetændringer, der er i budgetforliget fordelt efter drift og anlæg samt politikområde. Derudover indeholder implementeringsplanen uddybende bemærkninger til de enkelte tiltag samt en angivelse af, hvilken måned der er deadline for disse tiltag.

 

Linjer markeret med gul indikerer, at der skal igangsættes et arbejde med implementeringen af det pågældende initiativ.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget drøfter og godkender implementeringsplanen for budgetforlig 2016-2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Godkender administrationens indstilling.


Hanne Berg (F), Helle Abild Hansen (I), og Henriette Brandt Pedersen (Ø) undlod at stemme.