Nr.244 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Fraværende: Hans Nissen (A)


Sag 257 blev taget af dagsordenen, da kompetencen  til sagen ligger i fagudvalget.