Nr.90 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 91 ”Salg af Niverødgården 2”


Sag nr. 92 ”Eventuelt salg af grund/ejendom til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening”


Sag nr. 93 ”Fase 1 – Udmøntning af bygningsanalyse: Optioner for bygningsoptimering på kultur- og fritidsområdet”


Sag nr. 94 ”Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”


Sag nr. 95 ” Udtalelse til Statsforvaltningen om skolebefordring”


Sag nr. 96 ”Salg af fast ejendom”


Sag nr. 97 ”Antenneanlægget i Fredensborg By og Humlebæk”


Sag nr. 98 ”Humle Bio – forlængelse af forpagtningsaftale”


Sag nr. 99 ”Forpagtningsaftale Lagunen”

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015


Sag nr. 91 ”Salg af Niverødgården 2”
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 92 ”Eventuelt salg af grund/ejendom til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening”

Et flertal af Økonomiudvalget besluttede for så vidt angår indstillingens punkt A, at der arbejdes videre med salg af en grund, som sendes i offentligt udbud. Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at arbejde videre med forslag 1.


Sag nr. 93 ”Fase 1 – Udmøntning af bygningsanalyse: Optioner for bygningsoptimering på kultur- og fritidsområdet”

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger, dog således at høringsfristen forlænges til 20. maj 2015.


Sag nr. 94 ”Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 95 ” Udtalelse til Statsforvaltningen om skolebefordring”

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 96 ”Salg af fast ejendom”

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 97 ”Antenneanlægget i Fredensborg By og Humlebæk”

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 98 ”Humle Bio – forlængelse af forpagtningsaftale”

Økonomiudvalget godkender Kulturudvalgets indstilling.


Sag nr. 99 ”Forpagtningsaftale Lagunen”

Økonomiudvalget godkender Fritids- og Idrætsudvalgets indstillinger.