Nr.80 - Loppemarked ved Humlebæk Station

Sagsnr.: 14/18924

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til vederlag for udlån af areal til loppemarked.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan- Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 7. oktober 2014 en sag om loppemarked i parkanlægget ved Humlebæk Station. Udvalget besluttede:


”At parkanlægget mellem Humlebæk Strandvej og Station udlånes vederlagsfrit til ugentligt lopppemarked …. idet udvalget forudsatte, at der er ens vilkår for loppemarkeder i bysamfundene.”


Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at Økonomiudvalget i forbindelse med tilladelse til loppemarked i Nivå i marts 2014 besluttede:


”… at lejen fastsættes til det mindst mulige beløb og om muligt vederlagsfrit.”


Lejen i Nivå blev derpå fastsat til 1.000 kr. pr. måned.


På baggrund af ovenstående er der behov for at Plan- Miljø- og Klimaudvalget revurderer beslutningen fra oktober 2014 hvad angår lejen.


Administrationens vurdering

Administrationen ser følgende handlemuligheder:


  1. Lejen for loppemarked i Humlebæk fastsættes til 1.000 kr pr måned, svarende til lejen i Nivå.

  1. Lejen for loppemarked i Humlebæk fastsættes for 2015 til 0 kr, og herefter 1.000 kr i efterfølgende år, svarende til lejen i Nivå.

  1. Udvalget anmoder Økonomiudvalget om revurdere lejen i Nivå med henblik på at gøre det vederlagsfrit for 2015 og fremefter. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At lejen for loppemarked i Humlebæk fastsættes for 2015 til 0 kr, og herefter 1.000 kr pr. måned i efterfølgende år, svarende til lejen i Nivå.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-03-2015

Udvalget indstiller efter afstemning, at lejen i Humlebæk fastsættes til 1.000 kr. pr. måned fra 2016 således, at der er betalingsfrit i 2015, og at loppemarkedet i Nivå ligestilles hermed og dermed tillige bliver betalingsfrit i 2015.


For stemte 7: Carsten Nielsen (A) og Rasmus Østrup Møller (A), B, C, F og V.


I mod stemte 2: Ergin Øzer (A) og O.


O stemte imod, idet O ønsker at følge administrationens indstilling.


Ergin Øzer (A) stemte i mod, idet han ønsker, at Humlebæk loppemarked skal betale også for 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Godkender Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.


Flemming Rømer (O) stemte imod, idet O ønsker at følge administrationens indstilling.