Nr.71 - Orientering om mulig fusion af privatbaner

Sagsnr.: 15/8257

 

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om henvendelse fra Movia om mulig fusion af privatbaner.

Sagsfremstilling og økonomi

Movia A/S har ved brev af 9. marts 2015 til borgmestrene i de kommuner, der betjenes af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S orienteret om at Movia har besluttet at arbejde for en fusion af de to selskaber. Begrundelsen for beslutningen er, at Movia vurderer at et samlet selskab vil være bedre rustet til fremtiden i forhold til investeringer, driftsafvikling og personaleforhold mv. Movia forventer at endelig beslutning om fusionen vil kunne træffes på selskabernes ordinære generalforsamlinger i maj 2015.


Movia A/S har aktiemajoriteten i såvel Lokalbanen A/S som Regionstog A/S. Der er i Movias vedtægter hjemmel til at selskabet kan varetage opgaver vedrørende privatbaner i selskabets område. Det fremgår ikke af orienteringen fra Movia A/S hvorvidt beslutningen om fusion af de to selskaber vil skulle behandles i Movias bestyrelse og/eller repræsentantskab.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.