Nr.60 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Vedr. sag 92 blev det drøftet, hvorvidt sagen skulle åbnes. Venstre anmodede om afstemning herom.


For stemte: V og I


Imod stemte: A, B, C, F, O og Ø.


Forslaget faldt dermed.


Direktør Poul Erik Tøjner, Louisiana, deltog indledningsvist og fortalte om Louisianas fremtidsplaner for modellering af administrationslokaliteter og herunder for et øget antal p-pladser.