Nr.133 - Sager behandlet på lukket møde

Thomas Bak (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 134 ”Ny anvendelse af Jobhuset, Byvejen Nivå”


Sag nr. 135 ”Mariehøj 483 – arealoverførsel”


Sag nr. 136 ”Eventuel overdragelse af areal til Fredensborg Affald A/S”


Sag nr. 137 ”Restaurant Trekosten – lejeaftale – lejeaftale om udendørs terrasse”


Sag nr. 138 ”Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”


Sag nr. 139 ”Ansøgning om alkoholbevilling”