Nr.126 - Kommuneplantillæg for Kongevejen 21 - endelig vedtagelse

Sagsnr.: 14/16302

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for ejendommen Kongevejen 21 i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 26. januar 2015 at fremlægge tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for ejendommen Kongevejen 21 i Fredensborg i offentlig høring.


Efterfølgende har kommuneplantillægget været i høring i perioden den 30. februar til den 7. april 2015. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.


Baggrund

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 er en forudsætning for tilvejebringelse af ny lokalplan F112 for boligbebyggelse ved Kongevejen 21 i Fredensborg. Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 ændres kommuneplanens rækkefølge for bebyggelse i Fredensborg, således at kongevejen 21 sidestilles med Lindelyvej og Gammel Asminderød Skole. Endvidere erstattes del af kommuneplanens rammeområde FE04 med et nyt rammeområde FB40 til boligformål – se bilag (Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013)


Bemærkninger

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9, som forudsætning for ny lokalplan, sker normalt ved samtidig vedtagelse af lokalplan. I dette tilfælde er processen todelt som følge af et ønske fra boligudvikler, som ønsker sikkerhed for at arealet overgår fra erhverv til boligformål i kommuneplanen, inden nedrivning af bygninger på ejendommen påbegyndes i sommeren 2015.


Forslag til lokalplan F112 blev vedtaget til offentlig fremlæggelse af Byrådet den. 30. marts 2015. Lokalplanforslaget vil være fremlagt i perioden den 13. april til den 8. juni 2015. Lokalplan F112 forventes endelig politisk behandlet i august 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for ejendommen Kongevejen 21 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for ejendommen kongevejen 21 vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.