Nr.123 - Loppemarked på parkeringspladsen ved rådhuset i Kokkedal

Sagsnr.: 15/13229

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til udlejning af rådhusets parkeringsplads til loppemarked.

Sagsfremstilling og økonomi

Arrangørerne af loppemarkedet i Hørsholm har rettet henvendelse til administrationen med en forespørgsel om det er muligt at leje personale parkeringspladsen syd for rådhuset til afholdelse af loppemarked.


Hørsholm Loppemarked er et veletableret og velbesøgt loppemarked, som drives på privat initiativ. Hørsholm Loppemarked er ikke åbnet i 2015, da ejeren af det areal, som loppemarkedet hidtil har været drevet fra, ikke har ønsket at forlænge aftalen. Det har ikke været muligt at finde andre egnede arealer i Hørsholm kommune til loppemarkedet.


Arrangørerne af loppemarkedet betragter personaleparkeringspladsen syd for rådhuset som velegnet til formålet. De har henvendt sig med ønske om en aftale til ikrafttræden snarest muligt, da sæsonen for loppemarkeder er i fuld gang. De ønsker at afholde loppemarked på pladsen hver søndag i perioden 1. maj til sidste søndag i september fra kl. 8 til 14.


Der er tidligere givet tilladelse til afholdelse af loppemarked i Humlebæk og i Nivå på enslydende vilkår. Dette indebærer, at lejebetalingen for loppemarkedet fastsættes til 0 kr. i 2015 og herefter til 1000 kr. pr. md. Herudover fastsættes bl.a. vilkår om at der kun må sælges brugte varer, at arealet skal efterlades rent og ryddeligt, idet kommunen i modsat fald vil rydde op på arealet for arrangørernes regning, at aftalen kan opsiges med en måneds varsel af begge parter og at aftalen evalueres efter 3 måneder og herefter en gang årligt.

Bevilling

Lejebetalingen fra 2016 tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der indgås aftale med Hørsholm Loppemarked I/S om afholdelse af loppemarked på parkeringspladsen syd for rådhuset i Kokkedal og at lejen for arealet fastsættes til 0 kr. i 2015 og fra 2016 til 1000 kr. om måneden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Godkender administrationens indstilling dog således at det præciseres, at sætningen "der kun må sælges brugte varer" skal ændres til "der må ikke sælges varer der er indkøbt med videresalg for øje". Desuden besluttede Økonomiudvalget, at der opkræves 1000 kr. pr. måned i leje fra 2015.