Nr.122 - Retningslinjer for besøg på institutioner af kandidater til valg

Sagsnr.: 15/14050

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte retningslinjer for besøg, som kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og EP-valg ønsker at aflægge på kommunens institutioner mv.

Sagsfremstilling og økonomi

På foranledning af en konkret henvendelse fra en kandidat til det kommende folketingsvalg, som ønsker at aflægge et besøg på en skole i kommunen, har administrationen udarbejdet retningslinjer for sådanne besøg, som fremlægges til Byrådets godkendelse.


Formålet med retningslinjerne er at undgå at besøg på kommunens institutioner anvendes som en politisk platform. Retningslinjerne har endvidere til formål at fastsætte ensartede retningslinjer for aflæggelse af sådanne besøg, og at sikre at besøg afvikles med behørig hensyntagen til dagligdagen de pågældende steder, samt til medarbejdere og borgere.


Henvendelse om besøg skal efter retningslinjerne ske til borgmesteren, der som den øverste daglige leder er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forvaltningens arbejde, skal give tilladelse til besøget. Besøget tilrettelægges herefter i samarbejde mellem administrationen, lederen af institutionen og den pågældende kandidat.


Efter retningslinjerne kan besøg ikke finde sted den sidste måned før afholdelse af et valg, ligesom der ikke må ske ophængning af valgplakater eller uddeling af valgmateriale i forbindelse med besøget.


Retningslinjerne er lavet med inspiration fra lignende retningslinjer i Holbæk, Vordingborg og Roskilde kommuner.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Udkast til retningslinjer for besøg af kandidater til valg på institutioner, skoler mv. i Fredensborg Kommune.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender udkast til retningslinjer for besøg af kandidater til valg på institutioner, skoler mv. i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.