Nr.114 - Regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 15/9156

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende afskrivninger i økonomisystemet over kr. 20.000.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over 20.000 kr. forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.

 

Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til to afskrivningssager.

 

Der er i begge sager tale om tilgodehavender hos kommunen, hvor det ikke har været muligt at klarlægge hvem, der har tilgodehavendet. Der er ikke borgere eller virksomheder, som har gjort krav herpå og begge sager har nu stået uændrede i minimum 8 år. Det indstilles derfor, at sagerne afskrives og tilgodehavenderne lagt i kassen.

 

 

Sag

Kontotekst

Beløb

1.

Vedrørende leje af jord og bygninger med forkøbsret

-65.080,00

2.

Vedrørende andre formål

-108.978,64

I alt

-174.058,64

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afskrivningen sker via balancen. 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At beløbet på samlet kr. -174.058,64 afskrives over balancen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Godkender administrationens indstilling.