Nr.112 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Kommunens Hovedudvalg

Sagsnr.: 15/14554

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Derfor deltager Hovedudvalget i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes i forbindelse med budgetprocessen.


Medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget er næstformand Annette Hansen Jacobsen FTR for DLF, Tina Samson FTR for HK samt  arbejdsmiljørepræsentant Claes Kastbjerg.


Emnet er overordnet budget 2016-19, og medarbejderrepræsentanternes input til politikerne efter budgetseminaret.


Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Retsgrundlag

MED-aftalen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget har drøftelsen med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med repræsentanterne fra hovedudvalget.