Nr.111 - Godkendelse af dagsordenen

Thomas Bak (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Dagsordenen blev godkendt.