Nr.170 - Nye datoer for 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet

Sagsnr.: 15/18536

 
Hans Nissen (A), Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal beslutte at flytte datoerne for 1. og 2. behandling af budgettet i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet samt flytning af deres ordinære møder i september 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en konsekvens af, at budgetseminaret er blevet flyttet fra den 21. og 22. august til den 4. og 5. september 2015, er det ligeledes nødvendigt at flytte 1. og 2. behandlingen af budgettet i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §§ 8 og 20.

Kompetence

Økonomiudvalget i forhold til ændring i datoerne for deres 1. og 2. behandling af budgettet og ændring af deres møde.

Byrådet i forhold til til ændring i datoerne for deres 1. og 2. behandling af budgettet og ændring af deres møde.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet flyttes fra den 24. august til den 7. september 2015 kl. 17.30. BS starter kl. 18.15.
  2. At Byrådets 1. behandling af budgettet flyttes fra den 31. august til den 14. september 2015 kl. 18.00. SSU starter kl. 19.15.
  3. At det ordinære møde i Økonomiudvalget samt Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet flyttes fra den 21. september til den 28. september 2015
  4. At det ordinære møde i Byrådet samt Byrådets 2. behandling af budgettet flyttes fra den 28. september til den 5. oktober 2015. BS flyttes til den 1. oktober 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-06-2015

Anbefaler administrationens indstillinger for så vidt angår flytning af byrådets møder.


Godkender administrationens indstillinger for så vidt angår flytning af Økonomiudvalgets møder.