Nr.165 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 166 ”Udbud af hjemmepleje – valg af leverandør”


Sag nr. 167 ”Ny anvendelse af Jobhuset, Byvejen Nivå”


Sag nr. 168 ”Forhandling om overtagelse af vejbelysning”

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sag nr. 166 ”Udbud af hjemmepleje – valg af leverandør”

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling efter afstemning.Sag nr. 167 ”Ny anvendelse af Jobhuset, Byvejen Nivå”
Godkender Social- og Seniorudvalgets indstilling.Sag nr. 168 ”Forhandling om overtagelse af vejbelysning”
Godkender administrationens indstillinger.