Nr.160 - Godkendelse af behandlingstilbud Blå Kors Humlebæk

Sagsnr.: 13/21042

 

Beslutningstema

Godkendelse af behandlingstilbud til borgere med alkoholmisbrug på Blå Kors Humlebæk efter Sundhedsloven.

Sagsfremstilling og økonomi

Blå Kors Humlebæk, er ekstern privat leverandør og blev af Byrådet godkendt til botilbud og tilbud til hjemløse efter serviceloven i efteråret 2013.


Blå Kors ønsker at udvide tilbuddet om alkoholbehandling, således at borgere har mulighed for en differentieret, målrettet og tilpasset behandling efter Sundhedsloven.


Der fremgår af Sundhedslovens § 141, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af alkoholmisbrugere, og at tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter personlig henvendelse.

Behandlingsgarantien, vedrører den sociale indsats, men ikke den medicinske behandling. 

Fristen i behandlingsgarantien kan fraviges, hvis borgeren udebliver fra behandlingsaftaler eller ikke samarbejder omkring indhentning af relevante oplysninger for at få lavet en behandlingsplan.Målgruppe:

Målgruppen for tilbuddet vil være borgere med komplekse og overlappende problemstillinger, som har langvarigt alkoholmisbrug som primært problem. Borgerne kan dog have sidemisbrug af stoffer, samt psykiatriske problemstillinger.Behandling:

Behandlingsforløbene vil blive tilrettelagt efter den enkelte borgers problemer og behov, og vil kunne sammensættes individuelt.


Blå Kors vil gerne tilbyde dagbehandling, døgnbehandling og et efterbehandlingsforløb.


Behandlingen vil omhandle medicinsk behandling, der retter sig mod alkoholmisbruget, samt somatisk og/ eller psykiatrisk behandling. Blå Kors har tilknyttet læge og psykiater til at varetage behandlingen.


Indholdet i behandlingen vil, ud over den medicinske behandling, bestå af udredning, individuelle samtaler, gruppebehandling, fysisk træning, ADL- træning, familie- pårørendeinddragelse og undervisning, samt tilbagefaldsforebyggelse i form af efterbehandling.


Takster:

Blå Kors Humlebæk vil tilbyde individuelt, målrettet og differentieret behandlingstilbud - derfor vil der være forskellige priser for de ydelser, som kommunerne køber:


Eksempel på priser kan være som følger:

Deltagelse i målsætningsgruppe én gang om ugen

inkl. opfølgning + 1 måltid                                                600,00/uge

Deltagelse i tilbagefaldsgruppe to gange om ugen

 inkl. opfølgning + 2 måltider                                          1200,00/uge


Dagspris for 5 timer om dagen                                      1150,00

Ugepris for 25 timer pr. uge                                            5773,00                                                                                                                  

Døgnpris                                                                   1553,00


Den specifikke pris for behandlingstilbud vil indgå i samarbejdet med den enkelte kommune omkring indstilling af borger til behandling.
Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvor Fredensborg Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer.Tilsyn:

Blå Kors Humlebæks øvrige tilbud er omfattet af lov og socialtilsyn. Behandling efter Sundhedsloven er ikke omfattet af denne lov, hvorfor det er Fredensborg Kommune, der fører tilsyn med behandlingstilbuddet efter Sundhedsloven.Sammenfatning:


Det er administrationens vurdering at Blå Kors er en professionel organisation, og at det faglige indhold beskrevet i ansøgningen er relevant og velegnet til den beskrevne målgruppe. Fredensborg Kommune forpligter sig ikke til at anvende tilbuddet ved en godkendelse.


Administrationen indstiller til godkendelse af tilbud efter Sundhedsloven.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Blå Kors Humlebæks ansøgning om etablering af behandlingstilbud efter Sundhedsloven godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-06-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.