Nr.149 - Status efter bymøder Fremtidens Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/17375

 

Beslutningstema

Bymøderne er afholdt og Økonomiudvalget orienteres om det videre arbejde med udviklingen af Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fem bymøder afholdt

I forbindelse med udviklingen af strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune er der nu afholdt fem bymøder med fokus på byernes fremtidige udvikling. Der er afholdt bymøder i de fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal og et i landområderne der blev afholdt i Karlebo. 


Bymøderne er afviklet med engageret deltagelse af både borgere og Byråd i samarbejde med væsentlige interessenter fra de respektive bysamfund herunder borgergrupper, foreninger, erhvervsliv og kommunale institutioner. De er arrangeret i et bredt samarbejde mellem de forskellige fagcentre fra den kommunale organisation, hvilket har sikret forankring af projektet af bysamfundene og en stor borgerdeltagelse.


Hovedformålet med bymøderne var at indsamle viden fra en bred repræsentation af bysamfundenes borgere, og det er på alle bymøder lykkedes godt. Den indsamlede viden bearbejdes og analyseres nu af administrationen i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv. Dette leder frem til et strategiudkast, der skal danne grundlag for drøftelser og prioriteringer på budgetseminaret den 21. august. Borgernes kommentarer og input vil indgå på overordnet niveau som en del af behandlingen af strategiudkastet. 


Nedenfor redegøres kort for bymødernes forløb:


Fredensborg

Bymødet i Fredensborg blev afholdt på Lille Torv og tog udgangspunkt i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen ’Mit Fredensborg’ vundet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Omdrejningspunktet for mødet var byvandringer med Kristine Jensen til de fem forskellige steder, der tænkes forandret, i Fredensborg Bymidte. Mødet blev arrangeret i tæt samarbejde engagerede borgere, herunder byambassadører og en gruppe borgere der arbejder for, at der etableres en legeplads i byen. Herudover deltog Børnehusene Endrup og Fredensborg.


Omkring 250 borgere deltog i debat og aktiviteter i løbet af de tre timer som bymødet varede.


Landområderne

Bymødet for landområderne blev afholdt på Karlebo Udeskole. Mødet var bygget op om stande med forskellige temaer til debat. Alle stande var bemandet af medarbejdere fra administrationen, der har indsamlet borgernes input.


Ca. 300 borgere var mødt op og deltog aktivt ved de forskellige stande, hvor mange bl.a. markerede forskellige tematiserede udsagn på store oversigtsbilleder af Fredensborg kommune.


Udover de kommunale processtande var der stande med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Grønt Råd (stigruppen), Nordsjællands Landboforening, Karlebo Møllelaug, Asminderød-Grønholt-Jagtforening og Forældreforeningen Karlebo Udeskole samt Børnehusene Fredensborg.


Humlebæk

På Bymødet i Humlebæk var temaet ”smag på din by og find opskriften på fremtidens Humlebæk”. Mødet var bygget op som et Folkemøde, hvor kommunale institutioner, borgergrupper, foreninger og erhverv havde forskellige stande med hver deres vision for Humlebæks fremtid. Her deltog Louisiana, Sletten Bådeklub, Humlebæk Gymnastikforening af 1937, VisitNordsjælland Fredensborg, Kulturelt Samråd, Haver til Maver, Byplan Humlebæk / Byens Hus, Frivilligcenter Fredensborg, Humlebæk Kunstforening, Liv i Humlebæk, Humlebæk Skole, Øresund Tennis, Ragnarock, Nybolig Humlebæk og områdeinstitutionerne Børnehusene Langebjerg og Børnehusene Humlebæk.


Der var omkring 400 fremmødte borgere i løbet af dagen, der diskuterede fremtidsvisioner med standeholderne samt deltog ved de kommunale processtande.


Nivå

Overskriften for bymødet i Nivå var ”en aktiv familieby ved vandet” og blev afholdt i Nivå Center med aktiviteter for både børn og voksne. Fra administrationens side var der i styrede workshops lagt op til diskussion af temaerne: Nivå Centrum, kulturarvsmiljøer, natur og infrastruktur. Mødet blev afholdt sammen med lokale frivillige ildsjæle, Danmarks Naturfredningsforening, Nivaagards Malerisamling, Nivå Teglværk, Dansk Cyklistforbund, Nivå Roklub, Øresund Håndbold og Spejderne i Nivå. Fra den kommunale organisation deltog den boligsociale indsats Nivå Nu, Gang i Fredensborg, Ung Fredensborg, Børnehusene Nivå og Biblioteket.


Det er estimeret at omkring 300 borgere deltog, hvoraf mange deltog i administrationens dataindsamlende aktiviteter.


Kokkedal

Bymødet i Kokkedal blev afholdt i samarbejde med Kokkedal Byfest, der arrangeres af Kokkedal på Vej og med ca. 40 deltagende foreninger. Afholdelsen af bymødet i samarbejde med Kokkedal Byfest fungerede godt og sikrede bred repræsentation af byens borgere. 


I Fredensborg Kommunes telt blev der dagen igennem afviklet aktiviteter med fokus på byens fremtidige udvikling. Der var blandt andet politiker speeddating, debat ved Dansk Bygningsarv og et stort kort, bemandet af administrationens folk, hvor borgerne havde mulighed for at markere deres yndlingssteder og hvor i byen der synes der er plads til forbedring. Herudover deltog flere frivillige borgere for at udbrede kendskabet til deres arbejde.


Teltet var meget velbesøgt med stor borgerdeltagelse dagen igennem. Det estimeres at ca. 300 borgere deltog i løbet af dagen. 


Kvittering for borgernes deltagelse

Til alle møder har der været en bred og engageret borgerdeltagelse, hvilket har været et væsentligt succeskriterie for inddragelsesprocessen. Administrationen kvitterer for deltagelsen på forskellig vis. Blandt andet er der blevet bragt et læserbrev i den lokale presse, hvor Borgmesteren på vegne af Byrådet takker for deltagelsen. Herudover kan man som borger læse om det videre forløb med tilblivelsen af strategien på kommunens hjemmeside og på facebooksiderne, hvor der samtidig også her takkes for deltagelsen. 


Processen efter budgetseminar

Strategiudkastet drøftes på budgetseminaret efter sommerferien, og behandles politisk efterfølgende. Herefter kommer strategiudkastet i offentlig høring, hvorefter administrationen indarbejder eventuelle input. Den endelige strategi forventes at foreligge til politisk behandling i december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.