Nr.146 - Økonomisk Orientering - Maj 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. maj 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo maj fremgår af tabellen nedenfor

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo maj 2015

Økonomi

Maj 2014

Maj 2015

Drift

38,8

40,8

Anlæg

22,1

28,8

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

39,7

10,1

Personale

 

 

Sygefravær

5,4

5,3

Lønforbrug

41,7

42


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af maj 40,8 pct. af budgettet. Det er 0,9 pct. lavere end man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet(der vil give en forbrugsprocent på 41,7 pct.).
På anlægsområdet var forbrugsprocenten 28,8 pct.

Ved udgangen af maj 2014 var forbrugsprocenten på driftsbudgettet 38,8 pct. mens den på anlægsbudgettet var 22,1 pct.

Der har i løbet af året været en tendens til en stadigt stigende forskel mellem den samlede forbrugsprocent i år og forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år. Ultimo maj er den forskel indsnævret marginalt, som kan være et første lille tegn på, at genopretningspakken er ved at slå igennem. Effekten skulle gerne være tydelig på næste økonomiske orientering (ultimo juli)

Den høje forbrugsprocent ses særligt på politikområderne Handicap og Socialpsykiatri, Pleje og Omsorg og Veje og Trafik.  Fastholdes dette mønster i næste økonomisk orientering vil økonomien på disse områder blive omtalt lidt grundigere.


På anlægsområdet er forbrugsprocenten 2,7 pct. højere end i 2014 hvilket svarer til 2,7 mio. kr.

Likviditeten var ved udgangen af maj 10,1 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. ved udgangen af april og 21,9 mio. kr. ved starten af året. Likviditeten har således været støt faldende løbet af 2015. Efter byrådets vedtagelse af kassegenopretningen per 26. maj 2015 er likviditeten den første uge steget fra 10 til 11 mio. kr. med en opadgående tendens. Med genopretningspakken bør og at likviditeten stige til ca. 40 mio. kr. ved udgangen af året.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Udvikling i kommunens likviditetI Tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver i perioden 2015 til 2019. Det fremgår af tabellen at der ikke er bevillingsreserver i 2015 efter anlægsreserven blev lagt i kassen i forbindelse med kassegenopretningen

Tabel 2 Status for kommunes bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

10.000

10.000

5.600

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er kommunens folketal som fremgår af tabel 3. Folketallet var per 4. juni 39.880. Fredensborg Kommune har dermed oplevet en befolkningsfremgang på 141 personer siden årsskiftet (2. januar). 

Tabel 3. Folketal for Fredensborg Kommune

Demografi

Primo 2015 (2. januar)

10. Marts 2015

7. April 2015

5. Maj 2015

4. juni 2015

Folketal

39.739

39.845

39.858

39.859

39.880


Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.