Nr.140 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A)