Nr.9 - Implementeringsplan budget 2015-2018, status ultimo 2014

Sagsnr.: 14/31194

 

Beslutningstema

Status primo 2014 på implementeringsplan for budget 2015 – 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog 29. september budgettet for 2015-2018. Som opfølgning herpå har administrationen, jf. normal praksis, udarbejdet en implementeringsplan, der sikrer at budgetforligets initiativer og intentioner gennemføres.

 

Der gives hermed en status primo 2015 for implementeringen af budgetforligets elementer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At implementeringsplanens status primo 2015 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Implementeringsplanen blev taget til efterretning.