Nr.3 - Ny digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18

Sagsnr.: 13/38532

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte den ny digitaliserings- og kanalstrategi 2015-2018. 

Sagsfremstilling og økonomi

Med denne sag præsenteres en ny digitaliserings- og kanalstrategi for perioden 2015-2018.

 

Den ny samlede digitaliserings- og kanalstrategi 2015-2018 skal erstatte kommunens:

  • nuværende digitaliseringsstrategi, som er vedtaget af direktionen for perioden 2012-2015
  • og nuværende kanalstrategi, som er vedtaget af Byrådet for samme periode.

Begge strategier er udarbejdet som udmøntning af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fra 2010 og peger på konkrete indsatsområder, der skal medvirke til implementering heraf. Nye mål og rammer er siden hen kommet til ligesom, der er gjort erfaringer i forhold til de nuværende strategier.

 

Et læringspunkt fra de to eksisterende strategier er bl.a., at der er et behov for at arbejde mere målrettet med opfølgning på den nye samlede strategi og synliggørelse af effekter.

 

Den nye samlede digitaliserings- og kanalstrategi udstikker dels de politiske visioner for den digitale vej til velfærd, vækst og god service og dels de administrative målsætninger for at dette kan realiseres.

 

Strategien er derfor bygget op omkring to overordnede afsnit:

1.    Digital selvbetjening, kommunikation og velfærd (politiske visioner)

2.    Effektiv IT-drift, digitalt kompetente ledere og medarbejdere (administrative målsætninger)

 

Under hver af de to overordnede afsnit indgår konkrete mål for det, vi skal opnå samt information om, hvad vi allerede gør på de berørte områder.

 

Den nye samlede strategi skal bidrage til at øge helhedstænkningen inden for digitalisering og samtidig være et fælles afsæt på tværs af kommunens centre og institutioner.

 

Strategiens mål skal derfor indgå i arbejdet med de enkelte centrenes årsplaner, der skal udarbejdes på baggrund af Direktionens ledetråd. I årsplanerne må hvert enkelt center udfolde relevante mål med handlinger, som skal sikre at vi når de definerede mål i strategien.   

 

Digitalisering er et område i konstant udvikling, og strategien skal derfor være et levende dokument som naturligt ajourføres årligt med henblik på at sikre, at vi hele tiden sætter barren tilstrækkelig højt. Der lægges op til, at ajourføringen foregår hvert år i maj.

 

Det betyder, at Center for Digitalisering og IT årligt, med inddragelse af centrene, står for at opdatere og ajourføre strategiens mål og erfaringer. Første gang i maj 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-2018

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget anbefaler den ny digitaliserings- og kanalstrategi 2015-2018 for Byrådet. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Økonomiudvalgets indstilling.